▲▲
Skriv ut | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Värmetransport mellan metall och vatten
02/12/2009

FAHeatTransferMetalWater.jpg

En okänd metall sänks i en behållare med vatten. Både metallens och vattnets massa samt temperatur kan väljas. Sluttemperaturen avläses. Vilken är metallens specifika värmekapacitet? Du kan också sänka en känd metall, och sedan bestämma sluttemperaturen. 

Utskriven 05/07/2020
Från sidan Georgios Smedja i Fysik och Matematik
georgiostheodoridis.se/sv/sx_printText.asp?textID=278