Kan du derivera ett 3:e grads polynom?
28/03/2009

 MCDerivataTredjeGCheck.jpg

Välj ett 3:e grads polynom och mata in dess derivata. Har du gjort rätt?


Utskriven 15/08/2020
Från sidan Georgios Smedja i Fysik och Matematik
georgiostheodoridis.se/sv/sx_printText.asp?textID=116&export=word