Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Rörelse i flera dimensioner
Fy2KastrorelseOkt19.jpg

Kaströrelsen från olika höjder kan undersökas.
Mer
 
FBProjectileWalterFend.jpg

Kaströrelsen från olika höjder kan undersökas.
Mer
 
Fy2ProjectileMotionFriktionOkt19.jpg

Kastbanan för en fotball visas. Förutom tyngdkraften verkar också en friktionskraft som är proportionell mot hastigheten: Ff=-bv.

Du kan välja begynnelsehastighet, vinkel, massan och friktionskonstanten b.

Mer
 

FBMotionTwoDimGalilei.jpg 

En kaströrelse kan ses som en kombination av två oberoende rörelser: en horisontell med konstant hastighet och en vertikal med konstant acceleration.

 

 

 

 

 

 
I den sidan du hamnar väljer du från menyn enligt nedan:

FBMotionTwoDimGalMen.jpg 

Mer
 
FBProjectileMotNoDragCKNg.jpg

En teoridel med formler över olika egenskaper av kaströrelsen (som exempelvis maxhöjd och flygtid) följer efter applikationen.
Mer
 
FBProjectileNTNU.jpg

Kaströrelsen delas upp i två oberoende rörelser: En vertikal med konstant acceleration och en horisontell med konstant hastighet. Du kan ändra hastighet och vinkel.


FBProjectileNTNU1.jpg
Många partiklar skjuts iväg med samma hastighet (som du kan ändra) men med olika vinklar.
Mer
 
FBProjectBouncBallNTNU.jpg

Du kan välja höjd, hastighet (klicka på den blåa pilen och dra) samt förhållandet mellan farten V0 efter studsen  och farten Vi förre studsen. Koordinaterna x, y och t visas.
Mer
 
FBProjectileMotionDrag.jpg
Du kan välja att ha luftmotstånd (Drag), och du kan ha med eller motvind.
Det finns också labbinstruktioner.
Mer
 
 
pilboll.jpg

Hur skall du rikta pilen så att du träffar ett fallande klot? Du kan också välja att undersöka en motorcyckel som hoppar via en ramp. (Klicka på TUTORIAL för att få hjälp).

Mer
 
En kula glider nerför en bana (som kan ändras), och den VERTIKALA hastigheten ritas som funktion av tiden. Uppgifter följer med simuleringen.
 
Svårare uppgift: Hur ser banan ut om du vill få vt-grafen nedan? Vad kan du säga om accelerationen där vt-grafen är plant, och hur kan du förklara detta utifrån kraftsituationen på kulan?


Fy B Kula rör sig längs en lutad bana
Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 4 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,356,408 | Unika IP: 269,240