Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Krafter i fler dimensioner
Krafter forces Jämvikt equilibrium
VERSION 2. Du kan studera KRAFTER: Resultant, Komposanter och Jämvikt. Det finns flera uppgifter integrerade inne i simuleringen.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 
FAvektoraddition.jpg

Vektoraddition demonstreras.

Mer
 
FAKomposanter.jpg

Dela upp en vektor i komposanter. Du kan välja riktningen på komposanterna.

 

 

Andra simuleringar från samma webbsida: Walter Fendt Fwalter fendt_1.jpg

Mer
 
FAjamviktt2D.jpg

Du kan ändra krafternas storlek samt stativens och trissornas läge.

 

 

Andra simuleringar från samma webbsida: Walter Fendt Fwalter fendt_1.jpg

 

Mer
 
Laba om vridmoment med kulor
Mer
 
Laba om vridmoment med vikter
Mer
 
FAMomentCKNg.jpg
Laba om vridmoment
Mer
 
FATorqueFreeman.jpg
 
Labinstruktioner:
  1. Starta med lådans massa ml=5,0 kg och plankans massa mp=2,0 kg. Flytta på lådan några gånger och notera varje gång summan S = F1+ F2 av vågarnas utslag. Vilka slutsatser kan du dra? Varför blir det så? (Rita alla de krafter som verkar på plankan.)
  2. Testa dina slutsatser genom att ändra ml och mp.
  3. Sätt ml=5,0 kg och mp=0 kg. Lägg lådan på ett avstånd x= 2,0 m från vänstra sidan. Rita de krafter som verkar på plankan. Använd sedan jämviktsvillkoret för att beräkna vågarnas utslag F1 och F2. Räkna ut krafterna på tre olika sätt: a) genom att välja vridningsaxel vid vänstra hörnet x=0, b) genom att välja vridningsaxel vid lådans läge x=2,0 c) vridningsaxel vid högra hörnet x=3,0. Var någon metod enklare än de andra?
  4. Sätt ml=5,0 kg och mp=2,0 kg. Lägg lådan på ett avstånd x= 0,7 m från vänstra sidan. Rita de krafter som verkar på plankan. Använd sedan jämviktsvillkoret för att beräkna vågarnas utslag F1 och F2. Fundera först var du skall lägga vridningsaxeln för att förenkla dina räkningar.
  5. Lägg lådan vid högra kanten x=3,0. Ändra på  ml och notera vad som händer med vänstra vågens utslag F1. Förklara detta.
Mer
 
FAForcSevDimEqui.jpg

Hur långt från bordskanten kan blocken dras?

 

I den sidan du hamnar väljer du i menyn enligt nedan:

FAForSevDimEqMen.jpg

Mer
 

FATorqueBooksFreeman.jpg 

Hur långt från bordskanten kan blocken dras?

Lösningen kan visas. 

Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 530 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,356,934 | Unika IP: 269,256