Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
En boll klättrar uppför en kropp på ett friktionsfritt underlag

FBLinearMomBallClimBodyNTNU.jpgFBLinMomBallClimBodyNTNU.jpg
Förre kollisionen

FBLinMomBallClimBodNTUN3.jpg
Efter kollisionen


Underlaget är friktionsfritt och energin är bevarad. Vx(red) är bollens hastighet i x-riktningen, och Vx2(blue) är kroppens hastighet. K1(red)/V1(cyan) är bollens kinetiska energi och potentiella energi, K2(blue) är kroppens kinetiska energi och E(green) är den totala energin.

Några uppgifter
  • Lagen om rörelsemängdens bevarande gäller inte (för boll kropp systemet) medan bollen klättrar uppför kroppen. Förklara varför?
  • Kan du utvidga systemet så att rörelsemänden är bevarad även under klättringen?
  • Man kan ändå använda lagen om rörelsemängdens bevarande för att beräkna ut sluthastigheterna. Testa genom att räkna ut sluthastigheterna. Förklara varför!
  • För vilka värden på m, M och vxi klättrar bollen som högst?
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 1209 | Totalt sedan 14/04/2009: 3,965,729 | Unika IP: 244,652