Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Rörelsemängd
FBLinearMomentRailRail100kg.jpg

Vi börjar med den andra applikationen på webbsidan: En vagn på 100 kg kommer från vänster och krockar med en vagn som står stilla. De fastnar i varandra. (Klicka på Mer för detaljer och labbinstruktioner)
Mer
 
FBLinearMomentRailRail100kg.jpg

Vi tittar på de sista två applikationerna på webbsidan: En vagn med okänd massa kommer från vänster och krockar med en vagn som står stilla. De fastnar i varandra. (Klicka på Mer för detaljer och labbinstruktioner)
Mer
 
FBLinearMomentProjectRail.jpg

En projektil skjuts mot en vagn som står stilla. Projektilen fastnar i vagnen. (Klicka på Mer för labbinstruktioner)
Mer
 
Collision rörelsemängd, Georgios Smedja

Du kan undersöka elastiska och oelastiska stötar i 1 och 2 dimensioner.
Mer
 
FBLinearMomentAllConditions.jpg

Genom att välja α mellan 0 och 1 kan du ha hela skalan från fullständigt oelastiskt stöt (α=0) till elastiskt stöt (α=1).

OBS!
Vill du göra om en stöt med samma massor och begynnelsehastigheter klickar du på Stop. Sedan för du bort vagnarna med musen och klickar på Go.
Mer
 
FBLinearMomBallClimBodyNTNU.jpgFBLinMomBallClimBodyNTNU.jpg
Förre kollisionen

FBLinMomBallClimBodNTUN3.jpg
Efter kollisionen


Underlaget är friktionsfritt och energin är bevarad. Vx(red) är bollens hastighet i x-riktningen, och Vx2(blue) är kroppens hastighet. K1(red)/V1(cyan) är bollens kinetiska energi och potentiella energi, K2(blue) är kroppens kinetiska energi och E(green) är den totala energin.

Några uppgifter
  • Lagen om rörelsemängdens bevarande gäller inte (för boll kropp systemet) medan bollen klättrar uppför kroppen. Förklara varför?
  • Kan du utvidga systemet så att rörelsemänden är bevarad även under klättringen?
  • Man kan ändå använda lagen om rörelsemängdens bevarande för att beräkna ut sluthastigheterna. Testa genom att räkna ut sluthastigheterna. Förklara varför!
  • För vilka värden på m, M och vxi klättrar bollen som högst?
Mer
 
biljard.jpg

Undersöka stötar i en och två dimensioner på ett biljardbord. Du kan bl.a. välja massan, antal klot och hastighet. Du kan också välja att pausa efter varje stöt och situationen före och efter visas separat. (Klicka på TUTORIAL för att få hjälp)

Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 874 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,359,203 | Unika IP: 269,446