Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Densitet och tryck
Fy1BuoyanceV2.gif

Buoyancy Force = Lyftkraft

 

Mer
 
FAPressureLiquidBoxSjunka.jpg
Buoyancy Force = Lyftkraft

Välj en vätska och en behållare med viss volym. Hur mycket vikt kan man lägga i behållaren utan att den sjunker? (Tryck TUTORIAL för att få hjälp).

Laboration:
  1. Välj vatten som "Medium". Hur mycket vätska rinner ut när behåller läggs på vattenytan? Behållaren väger 5 g. Rita kraftsituation och räkna ut först. Testa sedan.
  2. Välj nu kvicksilver (Mercury) som "Medium". Rinner det mer eller mindre vätska nu? Räkna ut hur mycket och testa sedan. Gör samma sak med alkohol.
  3. Ta fram en allmän formel för hur mängden vätska som rinner ut V, beror på behållarens vikt m och vätskans dencitet ρ.
  4. Välj vatten som medium samt behållarens volym till 16 cm3. Hur mycket vikt kan du lägga i behållaren så att den inte sjunker? Rita kraftdiagram och räkna ut först. Testa sedan.
  5. Ta fram en allmän formel för hur den maximala vikten du kan lägga i behållaren mv, beror på behållarens volym V och massa m, samt vätskans densitet ρ.
  6. Du väljer nu kvicksilver som medium och vill att den maximala vikten du kan lägga på behållaren mv= 158g? Hur stor volym V måste behållaren då ha? Använd formeln i övning 5 och testa sedan.
Mer
 
FADencityPresureBaloons.jpg

Vad händer med en varmluftsballong (eller heliumballong mm) när vi exempelvis ökar trycket på den omgivande gasen, eller ökar värdet på g?

Mer
 
FAPressureOneAtomGas.jpg

Varför värms upp en gas när den sammanpressas men kyls ner när den expanderar?

Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 681 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,364,949 | Unika IP: 269,779