Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Svenska sidor

 

 • Gymnasiearbeten på KTH och Vetenskapens Hus

  "I vissa fall finns det färdiga förslag på gymnasiearbeten eller arbetsområden. I andra fall finns det möjlighet att själv påverka form och innehåll och tillsammans med oss på KTH diskutera och ta fram ett lämpligt gymnasiearbete"


  VETENSKAPENS HUS

  GyAVetenskapensHus.jpg


  GyAKTH.jpg

 • SnenskaJuniorVattenPriset.jpg


  SVENSKA JUNIORVATTENPRISET


  "projekt som inriktat sig på tema vatten ur olika synvinklar, allt från naturvetenskap eller kemi till samhällsvetenskap eller historia."

  Det Svenska Juniorvattenpriset är första steget för att kunna delta i den internationälla tävlingen

  STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

  "The national and international competitions are open to young people between the ages of 15 and 20 who have conducted water-related projects of proven environmental, scientific, social or technological significance. The projects range from local or regional to national or global topics."


  Hjälp och inspiration inför projektarbetet i gymnasiet


  UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE 
  "Nå längre med ditt gymnasiebete. På Utställningen Unga Forskare får du som gymnasieelev möjlighet att visa upp ditt gymnasiearbete och tävla om stipendieresor ut i världen till ett totalt värde av en halv miljon kronor."


  Exempel på gamla projektrapporter 

  Gymnasiearbete inom rymden och astronomi 
  "Inom Förbundet Unga Forskare kan du och dina rymdvänner skapa en projektgrupp och göra ett gymnasiearbete inom astronomi, astrofysik, rymdfysik, eller rymden generellt."


  GyArbRaysForExcellence.jpg


  "Rays vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, teknik och matematik.

  Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning.

  Rays metod är att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet."

  Exempel på projekt

 

 • GyArbKemikalieInspektionen.jpg


 

 

 • GyArbTekniskaMuseet.jpg

Mer
 
 • Hjälp och inspiration inför projektarbetet i gymnasiet

  "Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling."


 • GyArbMatematikExV1.jpg

  "Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

  I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd." • "SEI is an independent international research institute. We have been engaged in environment and development issues at local, national, regional and global policy levels for more than 20 years.

  SEI was formally established in 1989 by the Swedish Government and celebrated its 20th anniversary in October 2009. The Institute has established a reputation for rigorous and objective scientific analysis in the field of environment and development."


 • GyArbIVL.jpg
  "IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.
  ...

  Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier."


 • Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)


Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 533 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,356,937 | Unika IP: 269,256