Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Funktioner 2
GeoGebra Linear functions Linjära funktioner

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare

Du kan undersöka den linjära funktionen i k-form, enpunkts- och tvåpunktsform, samt allmän form.
Det finns många olika typer av uppgifter (undersökande, utredande, laborativa mm) integrerade i simuleringen. Stegvis hjälp och lösningar finns till varje uppgift.
Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis
Mer
 
Ma1o2LinjaraFunktionerVattenflodeV1.jpg

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.

Du kan studera linjära modeller och funktioner. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Mer
 
Ma1o2AndraGradsFunktFrittFallV1.jpg

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.

Du kan studera andragradsfunktioner och kvadratiska modeller. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Mer
 
Ma1o2ExponentiellaModellerTillvaxtBakterV1.jpg

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.

Du kan studera exponentiella modeller. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Mer
 
Ma23AndragradsFunktionerHTML5.jpg

HTML5 version 2: Fungerar med alla webbläsare

Undersöka andragradsfunktioner i olika former

 

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 
MBVinkelrrrtaLinjer.jpg
 
Du kan undersöka vinkelräta linjer. Det finns också ett antal uppgifter i simuleringen.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 
MCExpLogPotF514x271.jpg

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 

Nedan följer tre utredande uppgifter från NRICH: Representing - May 2009, Stage 3&4

  • MBLinearFuNRICHRefl.jpg


  • MBLinearFuNRICHTransl.jpg


  • MBLinearFuNRICHSuprTran.jpg
Mer
 
MBAndragFunHagensAreas.jpg

Vi har ett staket på 400 m och vi bygger en rektangulär hage med bredden x och höjden y. Hur beror hagens area av dess bredd x om vi använder hela staketet? När är arean maximal?

 

 

 Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 
MBAndrGradsEkvBalance.jpg

Mata in en ekvation och undersök lösningarna utifrån ett balansvågsperspektiv samt grafiskt perspektiv.
Mer
 

Undersöka den linjära funktionen på formen
ax+by=c
När du flytar de röda punkterna på den valda linjen så visas lutningen (slope) i rutan till vänster.

Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 902 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,359,231 | Unika IP: 269,449