Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 

GeoGebra är ett dynamiskt matematikprogram som förenar geometri, algebra och analys. Den har fått flera internationella priser.

Svenska GeoGebra Institutet, Georgios Smedja i Fysik & Matematik
Svenska GeoGebra institutet hittar du undervisningsresurser för skolans alla stadier. En väldigt bra sida också om du vill lära dig GeoGebra och hur du kan använda den i undervisningen. 
Funktioner 1
Ma1o2LinjaraFunktionerVattenflodeV1.jpg

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.
Du kan studera linjära modeller och funktioner. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Mer
 
Ma1o2AndraGradsFunktFrittFallV1.jpg

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.
Du kan studera andragradsfunktioner och kvadratiska modeller. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Mer
 
Ma1o2ExponentiellaModellerTillvaxtBakterV1.jpg

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.
Du kan studera exponentiella modeller. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Mer
 
MAKoordSystem.jpg

Du kan undersöka punktkoordinater, avstånd mellan punkter samt förändringen i x- och y-koordinaterna.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 
MAProportCar.jpg

Du kan undersöka proportionalitet. Du kan välja en manuell eller automatiskt animering. 
Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis
Mer
 

Sammla diamanter och träna på koordinater och räta linjer.

Mer
 

MAFunktionerV5.jpg

Linjens ekvation i k- och allmän form samt exponentialfunktionen kan undersökas. k, m, ändringen i x och ändringen i y är heltal, för att lättare kunna introducera begreppet riktningskoefficient. (Variant där alla variabler är reella tal).


 MAFunktionerExpV5.jpg

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Mer
 
cartescoor.jpg

Koordinaterna för en punkt i ett rätvinkligt koordinatsystem introduceras. Simuleringen startas när du trycker på knappen: "Applet: Cartesian coordinates".

coordsystem.jpg

Om du istället trycker: "Applet: Coordinate system" så får du mera komplexa situationer att träna på.

Mer
 
jpg

Träna på mönster med tre olika svårighetsgrader. Genom flera steg leds man till en slutformel.

Mer
 
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 548 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,361,015 | Unika IP: 269,573