Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 1 - Kort introduktion till texterna.
05/02/2010, Kan medvetandet reduceras till biologin? Flera intressanta länkar kan hittas i David Chalmers hemsid
11/06/2009, Mysteriet med medvetandet Flera intressanta länkar kan hittas i David Chalmers hemsid
11/04/2009, Det är skillnad på att studera människan och salt Det är skillnad på att studera människan och salt "En myt som då och då kommer upp till ytan är att humanvetenskaperna, det vill säga humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap,
11/04/2009, Vetenskapens framväxt In the frontispiece to Voltaire’s interpretation of Isaac Newton’s work
03/04/2009, Kunskapsansats Kunskapsansats- kvalitativt eller kvantitativt perspektiv? Gunnarson R. Kunsakapsansats [Dept of Prim Health Care Göteborg University - Research methodology web site]. Jan, 5 2007.
03/04/2009, Finns kvalitativa och kvantitativa metoder? Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik RODNEY ÅSBERG Institutionen för pedagogik och didaktik,
03/04/2009, En introduktion Vetenskapsteori Gunnarson R. Vetenskapsteori [Dept of Prim Health Care Göteborg University - Research methodology web site]. 2009-03-20. Available at: http://infovoice.se/fou/bok/10000025.htm .
03/04/2009, Hermeneutik En introduktion till hermeneutik av Maria Nyström Sjuksköterska Fil. dr.
29/03/2009, Kan allt reduceras till fysik?                         
17/03/2009, Mål- och resultatstyrningens vetenskapsteorertiska grunder Det som räknas går inte att räkna "OSMART. Om polisen gör alkotester i rusningstrafik får man upp statistiken vad gäller genomförda alkotester. Men det mer svårmätbara värdet - nyktra bilförare - påverkas knappast alls.
14/03/2009, Nätbaserad kurs Följande fyra moment ingår i den nätbaserade kursen Idéhistoria A som ges på Högskolan på Gotland. Introduktionerna inför varje kapitel som ingår i vart och ett av momenten ger en bra inblick av delområdena. Under "Litteratur" får man en hel del extramatterial.
14/03/2009, Om modernism och postmodernism Modernism och postmodernism  är en kurs som ges
Arkiv
Filosofi och idehistoria
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 410 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,365,872 | Unika IP: 269,829