Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 1 - Kort introduktion till texterna.
07/09/2019, Cirkelrörelse: Introducerande begrepp Cirkelrörelse: Grundlägande begrepp
17/10/2017, Lab med fjädrar 2   Undersöka fjädrar
22/09/2017, Keplers lagar, gravitation och cirkelrörelse Keplers lagar, gravitation och cirkelrörelse
05/06/2009, Pendel med friktion Pendeln kan både svänga och rotera (genom att välja en lämplig begynnelse hastighet)
27/04/2009, Racerbil kör runt en lutande bana Banan lutar med 20° och vilofriktionstalet är 1,5. Vilken högsta hastighet klarar racerbilen?
25/04/2009, Laddade partiklars rörelse i magnetiska och elektriska fält Klicka och dra musen för att se rörelsen i 3-D.
23/02/2009, Lab med fjädrar   Du kan ändra fjäderkonstanten på den tredje fjädern. Du kan välja att ha friktion, och olika g - värden.
21/02/2009, Pendeln i olika gravitationsfält   Du kan ändra längd, massa, g och friktionen.
21/02/2009, Harmonisk svängningsrörelse undersöks   En vikt som hänger i en fjäder svänger runt jämviktsläget.  Du kan stega fram rörelsen.
31/10/2008, Ett hjul som rullar Ett hjul med radien a rullar med konstant hastighet. Hur rör sig partiklarna, på ett avstånd b från hjulaxeln,
Arkiv
Fysik 2
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 533 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,361,000 | Unika IP: 269,571