Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
En boll klättrar uppför en kropp på ett friktionsfritt underlag

FBLinearMomBallClimBodyNTNU.jpgFBLinMomBallClimBodyNTNU.jpg
Förre kollisionen

FBLinMomBallClimBodNTUN3.jpg
Efter kollisionen


Underlaget är friktionsfritt och energin är bevarad. Vx(red) är bollens hastighet i x-riktningen, och Vx2(blue) är kroppens hastighet. K1(red)/V1(cyan) är bollens kinetiska energi och potentiella energi, K2(blue) är kroppens kinetiska energi och E(green) är den totala energin.

Några uppgifter
  • Lagen om rörelsemängdens bevarande gäller inte (för boll kropp systemet) medan bollen klättrar uppför kroppen. Förklara varför?
  • Kan du utvidga systemet så att rörelsemänden är bevarad även under klättringen?
  • Man kan ändå använda lagen om rörelsemängdens bevarande för att beräkna ut sluthastigheterna. Testa genom att räkna ut sluthastigheterna. Förklara varför!
  • För vilka värden på m, M och vxi klättrar bollen som högst?
Arkiv
Fysik 1
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 954 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,024,967 | Unika IP: 245,606