Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Oelastisk stöt 2: Två vagnar fastnar i varandra

FBLinearMomentRailRail100kg.jpg

Vi tittar på de sista två applikationerna på webbsidan: En vagn med okänd massa (olika för de två fallen) kommer från vänster och krockar med en vagn som står stilla. De fastnar i varandra.  Du kan ändra den vänstra vagnens rörelsemängd och den högra vagnens massa. Vi får sedan veta den gemensamma hastigheten efter att de fastnat i varandra.
  • Kan du räkna ut de inkommande vagnarnas massor?
  • Kan du få fram en allmän formel för den inkommande vagnens massa m1 för godtyckliga värden på den inkommande vagnens rörelsemängd p1, den stillastående vagnens massa m2 och den gemensamma sluthastigheten vg?
Arkiv
Fysik 1
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 466 | Totalt sedan 14/04/2009: 3,974,591 | Unika IP: 244,751