Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 8 - Kort introduktion till texterna.
24/02/2009, Labba om gasers egenskaper Du kan undersöka gasers egenskaper genom att ändra tryck, volym, temperatur samt antal (och typ av) molekyler. Flera mätinstrument finns till förfogande.
21/02/2009, Samtidighet, tidsdilitation och längdkontraktion Tidsdilitationen, samtidighetens relativitet samt längdkontraktionen demonstreras.
21/02/2009, The Moving Man Man kan välja startpunkt, begynnelsehastighet och acceleration. Man kan också dra mannen manuellt.
11/02/2009, Fyra block i jämvikt Hur långt från bordskanten kan blocken dras?   I den sidan du hamnar väljer du i menyn enligt nedan:
03/02/2009, Ögat och olika synfel   Ög
02/02/2009, Brytningslagen Brytningslagen kan undersökas. Du kan välja olika ämnen och infallsvinkel (klicka i rutan längst upp till vänster).
02/02/2009, Prisma och regnbågen Du kan undersöka brytning av ljus i prisma. Du kan välja vinklar, brytningsindex, våglängd m.m. Det finns också ett litet teoriavsnitt .
02/02/2009, Optisk bänk Du kan fritt placera olika linser och speglar med olika brännvidd. Du kan sedan undersöka bilden av föremålet.
02/02/2009, Avbildning med negativa linser Du kan undersöka bilden av ett föremål för en negativ lins med given brännvidd.
02/02/2009, Avbildning med positiva linser Du kan ändra objektets avstånd och höjd samt linsens brännvidd.
18/01/2009, Från vintergatan till atomkärnan En resa från vintergatan till jorden och atomkärnan, med en faktor 10 i varje steg.
10/11/2008, En bil rör sig med konstant acceleration Man kan välja startpunkt, begynnelsehastighet och acceleration (glöm inte att trycka på ENTER efter att du matat in ett värd
Arkiv
Fysik 1
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 1542 | Totalt sedan 14/04/2009: 3,139,832 | Unika IP: 216,520