Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 1 - Kort introduktion till texterna.
15/08/2017, Träna på differentialekvationer Nya HTML5 simuleringar, som funkar med alla webbläsare,
03/08/2013, Sanningsvärdestabeller Träna på sanningsvärdestabeller.
14/07/2010, Test `int_1^6(x^3+2x)/(3x+1)dx` ``    `(x+1)/(x-1)` `dy/dx` ``    `` `f(x)=`    `{(1 if x>=0),(0 if x<
31/10/2008, Riktningsfält och lösningskurvor 3 Eulers metod demonstreras för ett antal givna 1: a ordningens differentialekvationer av formen dy/dt=f(t,
29/10/2008, Påtvingat svängning II En kropp med massan m=1kg svänger kring sitt jämviktsläge. Den påverkas av tre krafter.
28/10/2008, Dämpad svängning En kropp med massan m svänger kring sitt jämviktsläge. Den påverkas dels av en återförande kraft från fjädern:
27/10/2008, Riktningsfält och lösningskurvor 1                 Riktningsfält och lösningskurvor ritas
04/10/2008, Riktningsfält och lösningskurvor 2 Undersöka riktningsfält och lösningskurvor för godtyckliga 1:
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 1703 | Totalt sedan 14/04/2009: 2,516,907 | Unika IP: 198,785