Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 1 - Kort introduktion till texterna.
14/08/2017, Inspirationskällor inom rymden, miljö, klimat och hållbar utveckling "Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansier
18/08/2010, Hjälp och inspiration inför projektarbetet   Gymnasiearbeten på KTH och Vetenskapens Hus "I vissa fall finns det färdiga förslag på gymnasiearbeten eller arbetsområden.
14/08/2004, Hjälp från skolverket Start: Gymnasiearbetet på skolverket Utvecklingspaket för gymnasiearbetet
14/08/2002, Hjälp och inspiration inför gymnasiearbetet "The IYPT, sometimes also referred to as “Physics World Cup”, is a team-oriented scientific competition among teams of secondary school students.
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 877 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,359,206 | Unika IP: 269,446