Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 1 - Kort introduktion till texterna.
27/08/2017, Enhetscirkeln, sin v, cos v, tan v och trigonometriska grundekvationer   HTML5 version 3 Fungerar med alla webbläsare
15/08/2017, Sneda och vertikala asymptoter HTML5 version2: Fungerar med alla webbläsare:
07/08/2017, Ma 3 och 4: Från sekant till derivata, och från derivata till kurvkonstruktion HTML5 Version 6: Fungerar med alla webbläsare Från sekant till derivata och från derivata till kurvkonstruktion.
14/06/2009, Från Riemannsumman till Integral Över- och undersumman samt integralen för en godtycklig 3:e grads funktion visas.
14/06/2009, Exponential-, potens- och logaritmfunktioner Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis
09/03/2009, Undersöka andragradsfunktionen på olika former Andragradsfunktionen kan undersökas på olika former, som exempelvis den kvadratkompleterande formen och faktorformen:
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 903 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,359,232 | Unika IP: 269,449