Ma B: Linjära Funktioner

Linjens ekvation i k-och allmän form samt enpunkts- och tvåpunktsformeln kan undersökas. Klicka på glidarknappen och dra för att välja och ändra värdet på konstanterna (klicka + piltangeter för finjusteringar). Det finns en återställningsikon längst upp till höger.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

1