Likformig rörelse och likformig accelererad rörelse

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Den accelererade rörelsen är uppdelad enligt följande: en likformig rörelse med hastigheten v1 under tiden 0≤t≤t1. En likformig accelererad rörelse under tiden t1≤t≤t2 samt en likformig rörelse med hastighet v2 under tiden t≥t2.

Georgios Theodoridis, Created with GeoGebra